Sprekers

S. (Saskia) Deiman

IPS begeleider


...


dr. B. (Birgit) Donker-Cools

Verzekeringsarts


Birgit Donker-Cools is sinds 2001 werkzaam bij UWV en thans adviseur verzekeringsarts bij UWV Utrecht voor twee dagen per week. Zij combineert het werk met onderzoek bij het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG), bij Amsterdam UMC. In 2020 promoveerde zij bij de UvA, het onderwerp van haar promotieonderzoek was 'niet aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie'. Zij was eveneens lid van de werkgroep multidisciplinaire richtlijn 'niet aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie' op initiatief van de beroepsvereniging revalidatiegeneeskunde, de VRA. De richtlijn verscheen in 2012, een herziene versie in 2021. Haar presentatie gaat over de resultaten van haar promotieonderzoek en de totstandkoming en inhoud/ aanbevelingen van de richtlijn.


F. (Frank) van Es

Psychiater

Frank (1967) studeerde Geneeskunde in Maastricht en heeft als basisarts ruim twee jaar gewerkt in het Pijncentrum van het UMCG. Vervolgens werkte hij in kliniek Eikenstein Zuidlaren en het sociaalpsychiatrisch team Groningen. Hij heeft zijn opleiding Psychiatrie gevolgd in het UMCG/UCP. Hij coördineerde de teams Langdurige Zorg en Intensieve Zorg van de GGZ in Drachten en het team voor Vroege Psychose in Leeuwarden. Sinds 2009 werkt hij binnen de polikliniek Psychose van het UCP. Hij ontwikkelde de onderwijslijn Medische Communicatie in Bachelor Geneeskunde. Hij heeft deelgenomen aan de NVvP-werkgroep voor de Leidraad ‘De psychiater komt over de brug’, nam deel aan de Phrenos-werkgroep Adviesnota Herziening Rijgeschiktheid bij Psychose en droeg bij aan de herziening Richtlijn Psychose Spectrum Stoornissen. Sinds 2022 is hij aangesteld als plaatsvervangend opleider Psychiatrie.


H. (Hanneke) Fehrmann

Ergotherapeut

Hanneke Fehrmann is werkzaam als ergotherapeut met cliënten met visuele beperkingen. De visuele beperkingen kunnen een gevolg zijn van een oogheelkundige aandoening en/of door NAH. Haar specialisaties zijn het geven van verlichtings- en inrichtingsadviezen, advies en training ict en automobiliteitvragen. Deze vragen pakt zij op bij clienten in de prive situatie alsmede in een arbeidssituatie.


dr. R. (Rutger) Hofman

KNO-arts

Rutger Hofman is KNO-arts, otoloog. De laatste tien jaar is hij chirurgisch vooral in de weer met cholesteatomen, cochleair implantaten en Bone Conductive Devices (BCD). Op de polikliniek participeert hij o.a. in het tinnitusspreekuur. Op wetenschappelijk vlak is hij co-promotor van twee promovendi binnen de BCD- en de pulsatiele tinnitus-lijn van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde in het UMCG. Naast kliniek en wetenschap is hij ook graag opleider KNO binnen de OORNO, docentlid van de Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) en lid van de plenaire visitatiecommissie KNO-opleidingen. Vandaag heeft hij twee bijdragen op de SKN nascholingsdag 2023 over de twee minst sexy, maar wellicht ook minst begrepen, onderwerpen binnen de KNO-heelkunde.


M. (Maaike) de Jong

Promovendus en AIOS Bedrijfsgeneeskunde

Maaike de Jong heeft al vroeg in haar loopbaan als arts voor de bedrijfsgeneeskunde gekozen. Inmiddels combineert ze haar opleiding tot bedrijfsarts met een promotietraject bij het UMCG. Veranderingen zowel thuis als op het werk hebben erin geresulteerd dat meer mensen moeite hebben de werkprivébalans te bewaren. In wetenschappelijk onderzoek is tot op heden met name gekeken naar de invloed van taakeisen en hulpbronnen in het werk op (verstoorde) werkprivebalans en de impact op werkgerelateerde uitkomstmaten zoals verzuim(duur). De invloed van taakeisen en hulpbronnen in de privéomgeving zijn nog nauwelijks onderzocht. Middels haar promotieonderzoek gaat Maaike deze factoren onderzoeken om hiermee werknemers die een risico lopen op uitval beter te kunnen herkennen en daarnaast betere interventies te kunnen ontwikkelen om uitval en productieverlies te voorkomen.


dr. W (Willem) Oerlemans

Neuroloog


Willem Oerlemans was van 2003-2020 Neuroloog in Meander Medisch Centrum Amersfoort. Sinds 2020 Neuroloog in DC Klinieken (afdeling Pijn) Almere en heeft een hoofdpijncentrum dat is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Hoofdpijncentra (VNHC).
Verder is hij voorzitter van de werkgroep Pijn van de landelijke Vereniging voor Neurologie, algemeen bestuurslid van de Pijn Alliantie in Nederland (PAiN) en betrokken bij de Landelijke Pijnorganisatie (LPO). Daarnaast is hij ook bestuurslid van Hoofdpijnnet, de patiëntenvereniging voor mensen met ernstige hoofdpijn en van de Vereniging Nederlandse Hoofdpijncentra (VNHC).


dr. S. (Sanne) Meles

Neuroloog

Sanne Meles werkt sinds april 2023 als neuroloog in het UMCG en het Punt voor Parkinson Groningen. Zij is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen, met een speciale interesse in beeldvormend onderzoek (neuroimaging).


dr. J. (Jessica) Nielsen

Neuroloog

Jessica Nielsen werkt sinds 2013 als neuroloog in het Ommelander Ziekenhuis. Zij is opgeleid tot neuroloog in het AUMC Amsterdam (destijds VUMC) en rondde haar opleiding in 2013 af. Zij deed van 2003 tot 2007 onderzoek bij het MS Centrum Amsterdam en is in 2012 gepromoveerd op het proefschrift: Diagnosis and early prognosis of Multiple sclerosis. In het OZG werkt zij als algemeen neuroloog met aandachtsgebied multiple sclerose. De MS zorg in het OZG is onderdeel van het MS Centrum Noord Nederland.


prof. dr. C. (Corné) Roelen

Bedrijfsarts

Corné Roelen studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Daarna was hij als dienstplichtig militair en later beroepsmilitair bepaalde tijd verbonden als instructeur aan het OpleidingsCentrum Militair Geneeskundige dienst (OCMGD) in Hilversum. Daar heeft hij geleerd Geneeskunde in Jip & Janneke taal uit te leggen, iets waarvan hij tot op de dag van vandaag profijt heeft. Van 1995 tot 1999 werkte hij als Ziektewetarts bij de GUO/Stigas, de bedrijfsvereniging voor agrariërs, bakkers en slagers. Van 1999 tot en met 2017 werkt hij eerst als arts en vanaf oktober 2004 als geregistreerd bedrijfsarts bij ArboNed. Sinds 2006 is hij één dag per week geaffilieerd bij de afdeling Sociale Geneeskunde van UMCG als onderzoeker op het gebied van Verzuim en Werkfunctioneren. In 2011 registreerde hij zich als epidemioloog A na de postmaster EpidM opleiding aan de VU in Amsterdam. Sinds januari 2018 werkt hij bij Arbo Unie als bedrijfsarts en sinds augustus 2020 is hij daarnaast deeltijd uit naam van de Stichting Arbo Unie Nederland (STAUN) bijzonder hoogleraar Bedrijfsgeneeskunde met als leeropdracht Verzuim en Werkfunctioneren. Zijn onderzoek richt zich vooral op het voorspellen van (psychisch) verzuim en werkfunctioneren bij + na re-integratie.


dr. L. (Liesbeth) Visser

Kinder- en jeugdpsychiater

Dr. Liesbeth Visser (1976) studeerde geneeskunde, medische biologie en psychologie. Als psychiater was zij verbonden aan het Jonx Autisme Team Noord Nederland (ATN), een topklinisch centrum voor autismezorg. Hier bouwde zij expertise op in de diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Thans is zij werkzaam in een specialistisch team voor eetstoornissen (PsyQ Groningen) en als plaatsvervangend opleider Psychiatrie bij Lentis Groningen.