Programma

08:30 Ontvangst
09:00 Aanvang, opening
09:15

De ziekte van Parkinson.


dr. S. (Sanne) Meles
Neuroloog

Wat zijn de nieuwste inzichten in de symptomen, oorzaak en behandeling van de ziekte van Parkinson? Welke relatie bestaat er met insecticiden en het maagdarmstelsel? Wat is de prognose t.a.v. werkmogelijkheden bij Parkinson? Wat zijn functionele belemmeringen die mensen met Parkinson ervaren?

10:00

Burn-out enzo.


Prof. dr. C. (Corné) Roelen
Bedrijfsarts

Wat is de definitie van burn-out en wat is de huidige term/definitie hiervoor in de DSM? Is de definitie in de loop van de tijd veranderd en hoe?
Wat zijn de kenmerken van een burn-out en wat zijn de verschillen met overspanning en soortgelijke aandoeningen?
Wat is de prevalentie/incidentie van burn-out en hoe hebben deze zich ontwikkeld in de loop van de jaren?
Welke factoren dragen vaak bij aan het ontwikkelen van burn-out? Bij wie komt het vaker voor en waarom? Welke factoren kunnen het risico op het ontwikkelen ervan verminderen? Tips, ook voor ons? Waarom stagneert het herstel bij sommige patiënten? Welke factoren kunnen zorgen voor stagnatie? Wat is de huidige beste behandeling? Wat kun je doen bij stagnatie van het herstel? Wat zijn de vooruitzichten bij een burn-out? Kan er sprake zijn van blijvende klachten/blijvende kwetsbaar na een burn-out?

10:45 Pauze
11:15

ADHD/ASS


dr. L. (Liesbeth) Visser
Kinder- en jeugdpsychiater

Welke ontwikkelingsstoornissen zijn er en hoe vaak komen ze voor? Is er sprake van overdiagnostiek? Hoe wordt er in school- en beroepskeuze rekening gehouden met deze stoornis? Waarmee moet rekening gehouden worden bij werk en re-integratie? Verschilt dit tussen jongere en oudere werknemers?
Waarom wordt regelmatig de diagnose pas op volwassen leeftijd gesteld na 25 jaar werken?

12:00 Lunch
13:00

Migraine en hoofdpijn.


dr. W. (Willem) Oerlemans
Neuroloog

Wanneer is er sprake van chronisch hoofdpijn en migraine, en andere vormen van ernstige hoofdpijn? Hoe vaak komt dit voor? Wat zijn nieuwe inzichten en evt. nieuwe vormen van behandeling? Welke factoren beïnvloeden migraine? Welke rol speelt de werksituatie (bijvoorbeeld stress, maar ook andere werkomstandigheden) en welke preventieve maatregelen kunnen van belang zijn? Is ploegendienst een uitlokkende/ onderhoudende factor bij hoofdpijn/ migraine?

13:45

Ziekte van Ménière.


dr. R. (Rutger) Hofman
KNO-arts

Wat is de ziekte van Ménière? Wat zijn de nieuwste inzichten in de oorzaak en behandeling van deze aandoening? Wat is bekend over de prognose en zijn er curatieve behandelopties? Wat zijn de functionele belemmeringen in het dagelijks leven?

14:30 Pauze
15:00

Eerste ronde parallelsessies

16:00

Tweede ronde parallelsessies

17:00 Afsluiting met borrel en hapjes