Aantal collega's dat u al voorging: 141 ,

Opgaveformulier


De kosten voor deelname zijn € 190,-. Na aanmelding kunt u dit overmaken op bankrekening NL73 INGB 0009 2368 89 ten name van Studiekring Noord te Winsum onder vermelding van het inschrijfnummer dat u ontvangt na aanmelding. Na ontvangst van uw betaling is de aanmelding definitief.

Deze nascholingsdag vindt plaats op donderdag 19 oktober 2023 in Hotel Flonk Groningen zuid (Voorheen Best Western Plus hotel Groningen Plaza ). Adres: Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen.

Het programma start om 9:00 uur, ontvangst vanaf 08:30.
Uw aanwezigheid zal worden geregistreerd door middel van een in- en uittekenlijst. Na deelname worden de accreditatiepunten in GAIA gebracht.

Accreditatie

Deze nascholing is geaccrediteerd door het ABSG voor 6 punten onder nummer 516325.
Accreditatie toegekend door Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals - Arboverpleegkundige voor 6 punten onder nummer 516325

Vul hier uw naam in
Uw bignummer (11 cijfers)
Op dit e-mailadres ontvangt u informatie over de studiedag. Zorg dat u e-mail van info@studiekringnoord.nl goed ontvangt.

Evenals afgelopen jaren zal de nascholing bestaan uit plenaire voordrachten en parallelle rondes. U kunt hieronder uw voorkeuren voor de parallelsessies kenbaar maken.
Bij de indeling van de parallelsessies zullen we, op basis van de datum van ontvangst van uw betaling, zoveel mogelijk met uw voorkeur rekening houden.
Aan de zaal ontvangt u uw definitieve indeling.

Maak hier uw eerste keuze
Maak hier uw tweede keuze
Eventuele mededeling of extra informatie