Wie zijn wij?

Studiekring Noord is een ideële stichting die zich ten doel stelt geaccrediteerde nascholingen te organiseren voor verzekerings- en bedrijfsartsen.

Stichting Studiekring Noord bestaat uit:

dr. J. Buitenhuis
Verzekeringsarts en register geneeskundig adviseur
Medisch adviseur private verzekeringsgeneeskunde, docent en onderzoeker bij het UMCG en
voorzitter van het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde.

drs. P.A.C.H. Joosten
Bedrijfs- en verzekeringsarts
Bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak

dr. L.G. Koudstaal
Verzekeringsarts en register geneeskundig adviseur
Patholoog
Medisch adviseur Univé Rechtshulp

drs. J. Miedema
Bedrijfsarts
Werkzaam als zelfstandig bedrijfsarts

drs. M. Oling
Bedrijfsarts
Bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak | Werk, Arbo en Gezondheid

dr. J. Spanjer
Verzekeringsarts
Verzekeringsarts, docent en onderzoeker bij UWV

drs. N. Visser
Verzekeringsarts
Beleidsadviseur verzekeringsarts bij UWV

drs. C.H.W.J. Vorselman
Bedrijfsarts
Bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak | Werk, Arbo en Gezondheid


Studiekring Noord staat als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50552112.
Bankgegevens: IBAN: NL73INGB0009236889, BIC: INGBNL2A ten name van Studiekring Noord te Winsum

Voor meer informatie kunt u mailen naar:
info@studiekringnoord.nl