Sprekers


drs. J.G.F. (Gertjan) Beens, bedrijfsarts

Voorzitter NVAB

Gertjan Beens (1960) koos aansluitend aan zijn geneeskundestudie voor het medisch specialisme arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde en is sinds 1992 BIG-geregistreerd bedrijfsarts. Hij werkt als bedrijfsarts bij HumanCapitalCare" Binnen de NVAB was Beens al actief binnen de Commissie Visitatie Bedrijfsartsen en hij is in 2017 is verkozen tot voorzitter.

prof. dr. S.J. (Sylvia) van der Burg-Vermeulen, verzekeringsarts

Bijzonder hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde
Instituutsopleider verzekeringsarts NSPOH
Lid federatiebestuur KNMG

Sylvia van der Burg-Vermeulen studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Na een start als arts-assistent neurologie in het Radboud UMC maakte zij de overstap naar de sociale geneeskunde. Sylvia volgde de opleiding tot verzekeringsarts bij de NSPOH en zij werkte daarna vele jaren als verzekeringsarts bij UWV. Van 2006 tot 2014 werkte zij naast haar praktijkwerk als onderzoeker bij het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde. In 2012 promoveerde Sylvia op een participatieve werkmethode voor re-integratie van zieke uitzendkrachten en werklozen. In 2014 werd Sylvia aangesteld als directeur van de Nederlandse vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG). Deze functie vervulde zij tot medio 2017, waarna zij startte als bestuurder bij de KNMG. Van 2014 tot begin 2019 werkte Sylvia als medisch adviseur bij ASR – De Amersfoortse. Sinds 1 februari 2019 is zij instituutsopleider verzekeringsarts bij de NSPOH. Het werk als bestuurder en instituutsopleider combineert Sylvia met onderzoek. Zij is sinds 2017 projectleider van een onderzoeksproject waarbij chronisch zieke werkenden centraal staan.
Per 1-9-2019 is zij benoemd tot bijzonder hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde wegens Stichting Instituut GAK.

dr. ir. E. (Eva) Corpeleijn

Voedingswetenschapper, hoofddocent Epidemiologie, UMCG.

...

drs. D.H. (Dorette) Franx, verzekeringsarts

Beleidsadviseur UWV

Dorette Franx werkt sinds 2001 bij het UWV (voorheen Gak) als verzekeringsarts. Na 17 jaar werkzaam te zijn geweest als uitvoerend verzekeringsarts op kantoor Emmen, is zij deels gedetacheerd naar CEC Opleidingen als docent VA. Sindsdien verzorgt zij samen met een collega docent AD de nascholingen ‘Deskundigenoordelen’ en ‘RIV-toets’ voor VA en AD.
Vanaf 1 januari jl is ze helemaal overgestapt naar het CEC. Naast haar werk als docent VA, werkt zij nu bij CEC Beleid als beleidsadviseur VA, met als aandachtsgebieden o.a. ZW, DO en RIV.

drs. T.B.M. (Theo) Hoofs, verzekeringsarts

Landelijk Adviseur Verzekeringsarts UWV

Theo Hoofs is sinds oktober 1981 werkzaam bij UWV en zijn voorgangers. Hij is begonnen als verzekeringsarts bij de toenmalige Gemeenschappelijke Medische Dienst. Hier leerde hij het vak, maar vooral om in een team te werken. Bij de verschillende reorganisaties daarna leerde hij om flexibel te zijn.
In 2007 kwam Theo te werken in het Wajong-team van kantoor Breda. Al snel werd hij lid van de landelijke klankbordgroep Wajong en nam hij deel aan verschillende werk- en projectgroepen. Als bijna logisch gevolg hiervan werd hij in 2010 (regio)stafverzekeringsarts. Vanuit deze rol raakte hij betrokken bij de ontwikkeling van de functie van landelijk adviseur. In deze functie sprak hem het meeste aan een landelijk adviseur zorgt voor de verbinding tussen “centraal” en “het district”.
Vanaf 1 mei 2015 Is Theo landelijk adviseur verzekeringsarts voor de districten Rijnmond en West-Brabant & Zeeland. Eén van zijn portefeuilles is – eigenlijk vanaf de start hiervan in 2012: Taakdelegatie. Hij heeft meegewerkt bij het herschrijven van de Handreiking Taakdelegatie.

I. (Ilse) Louwerse, Msc econometrie

Junior onderzoeker KCVG
Customer Intelligence Analist, UWV

Ilse Louwerse studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2015 begon ze bij UWV als customer intelligence analist. Sinds 2016 combineert ze dit met een promotieonderzoek bij het KCVG en het VUmc. Doel van haar onderzoek is het bevorderen van de doelmatigheid van WIA-herbeoordelingen.

dr. F. (Fons) van der Lucht

Centrum Kennisintegratie Volksgezondheid en Zorg (KVZ)
Senior projectmanager public health bij het RIVM
lector healthy ageing and public health bij de Hanzehogeschool in Groningen

...

dr. H.J. (Jolanda) van Rijssen

senioronderzoeker/-adviseur Kennis & Innovatie bij UWV

Jolanda van Rijssen werkt als senioronderzoeker/-adviseur Kennis & Innovatie bij het Centraal Expertise Centrum van Sociaal Medische Zaken, UWV. Ook is zij als senioronderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (www.kcvg.nl) en de Leerstoel Academisering van de Verzekeringsgeneeskunde, bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Haar primaire focus is het bevorderen van wetenschappelijk onderbouwd handelen in de uitvoeringspraktijk van UWV. Dit doet zij onder andere door de implementatie en benutting van onderzoeksresultaten te stimuleren, en door praktijkrelevant onderzoek te initiëren en begeleiden. Het liefst werkt Jolanda daarbij nauw samen met praktijkprofessionals in het land. Inhoudelijk ligt haar interesse bij de toepassing van beslissingsondersteunende instrumenten (al dan niet gebaseerd op big data) en andere nieuwe technologieën binnen UWV

M. (Mark) Schel

Directeur People & Organisation, PricewaterhouseCoopers

Als Director bij People & Organisation van PwC houdt Mark zich bezig met o.a. het thema Toekomst van Werk. Daarin combineert hij zijn brede ervaring als enerzijds adviseur en anderzijds Director Compensation & Benefits bij KLM. Mark ontwikkelt en implementeert beleid gericht op de Toekomst van Werk.

drs. E. (Ellen) Willemse

Toekomst onderzoeker

Ellen Willemse stopte met haar studie werktuigbouw aan de TU Delft en rondde in plaats daarvan een studie biologie af aan de Universiteit van Amsterdam. Toch draait haar werk steeds weer om technologie. Zo werkte Ellen eerder als subsidieadviseur voor grote techniekbedrijven en als business developer in de chemie.
Tot voor kort werkte zij bij de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), waar zij projectleider was van toekomstverkenningen over voeding en geneesmiddelen, technologie in de zorg en de mens in 2050. Via STT publiceerde zij de boeken Aspirine op je brood, Beter?! en Wie wij worden. In die boeken daagt zij de lezer uit om na te denken over de mogelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen voor mens en maatschappij. Sciencefiction speelt een belangrijke rol in Ellens werk. Geen verhalen over buitenaardse wezens en intergalactische oorlogen, maar verhalen over mensen die te maken krijgen met onverwachte kanten van nieuwe technologie.
Naast haar werk als toekomstonderzoeker bij STT heeft Ellen bij verschillende hogescholen les gegeven over techniek en de toekomst. Inmiddels werkt Ellen als beleidsadviseur bètatechniek bij de Vereniging Hogescholen.

dr. A.N.H. (André ) Weel, bedrijfsarts en epidemioloog

IKA Ned Hilversum en Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk

André Weel, bedrijfsarts par Excellence, oud hoofdredacteur van TBV, is in 1992 gepromoveerd in de arbeidsepidemiologie. Hij was lange tijd werkzaam als opleider en richtlijnontwikkelaar. Vanaf 1999 is hij zich gaan verdiepen in de ethiek van de bedrijfsgeneeskunde. Daarnaast is Andre Weel auteur van verschillende geschiedkundige artikelen. Samen met Fons Vernooy schreef hij het boek ‘Zestig jaar NVAB’. Samen met anderen heeft hij een collectie medisch-historische werken ondergebracht in een vereniging, de ELMA (www.elma.nu). Hij is curator arbeids- en bedrijfsgeneeskunde bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (www.tmgn.nl).