Sprekers

dr. C.H. (Claire) Luymes

Senior onderzoeker Amsterdam UMC

Clare Luymes is senior onderzoeker bij het Amsterdam UMC en projectleider van het onderzoek naar de doorontwikkeling en onderbouwing van BAR (Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie). Daarnaast werkt zij als senior kennisadviseur bij Sociaal Medische Zaken, UWV. Ze heeft een achtergrond als arts en een passie voor het verbinden van partijen en het delen van kennis ten behoeve van de gezondheid van de maatschappij.


drs. K. (Kees) Geelen

Platform Gezond Werk / Bedrijfsarts en Adviseur

Ooit begonnen als tropenarts; Vervolgens gewerkt binnen de psychiatrie in de overtuiging dat dit het vak voor hem was om tot het pensioen uit te oefenen.
In 1994 kwam hij tot het inzicht dat sociale geneeskunde beter bij hem paste. Via Detam Arbo en Arbo Unie ervaring opgedaan en geregistreerd Bedrijfsarts sinds januari 2000. In deze periode Arbeidshulpverlening Friesland helpen oprichten. (ca 1999-2010)
Dankzij de steeds toenemende machinebureaucratie in de Arbodienst geleidelijk zelfstandig gaan werken in 2002 en 2003 en samen met Hans Recourt en Klaas ten Hoeve (+) Bedrijfsartsengroep opgericht. Deze organisatie overgedaan in 2019.
Verder als ondernemer, adviseur, opleider, Bestuurslid van de stichting Kwaliteit op Maat. Sinds 2002 medeoprichter van Platform Gezond Werk. Doelstelling is steeds het zoeken naar de beste kwaliteit.


drs. F. (Fenna) Visser

Sr. Communicatie adviseur/ Social media manager UWV

Volgt


L.C. (Linda) Hageman

Senior Adviseur Stichting Lezen en Schrijven

Linda Hageman is sinds 2016 werkzaam als adviseur bij Stichting Lezen en Schrijven. In deze functie ondersteunt zij gemeenten en organisaties in de arbeidsmarktregio in het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid.
Zij zet zich ervoor in dat volwassenen op hun eigen niveau en in hun eigen buurt, kunnen en mogen leren. Dat kinderen goed kunnen lezen, schrijven en rekenen als ze van school komen. En moeite met lezen en schrijven niet meer doorgegeven wordt van ouder op kind. Dat overheden, bedrijven en organisaties eenvoudig communiceren en toegankelijk zijn voor iedereen. Dat doet zij samen met (maatschappelijke) organisaties en bedrijven. Alleen dan lukt het!


P. (Peter) Lemaire

Voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle

Peter Lemaire is Voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle en is tevens senior-raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.


dr. J. (Jerry) Spanjer

Verzekeringsarts, UWV

Jerry Spanjer is meer dan 30 jaar werkzaam als verzekeringsarts bij UWV. Hij is hij werkzaam als docent voor de UWV Academie, alwaar hij trainingen geeft in gespreksmethodiek en oordeelsvorming bij moeilijk objectiveerbare ziektes. Daarnaast werkt hij als onderzoeker in de Academische werkplaats UWV-Noord. Hij heeft onder andere onderzoek gedaan naar overleg tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen en doet momenteel onderzoek naar inzet van de verpleegkundige bij WIA beoordelingen. Verder werkt hij nog in de praktijk.


drs. J.E. (Jeanette) Schrader

Verzekeringsarts, UWV

Jeanette Schrader-Reinking werkt ondertussen al ongeveer 27 jaar voor UWV en voorgangers (o.a. Detam, Cadans, GUO). Ze heeft tussendoor een uitstapje gemaakt naar ZorgVoorzieningenNederland (ZVN) en tevens is ze een aantal jaar CB-arts geweest. Ze heeft ervaring opgedaan bij B&B en CEC. Haar hart blijft liggen bij de patiëntcontacten (primaire beoordelingen) waarbij speerpunt de Participatiewet is. Verder is ze actief in begeleiding van A(N)IOS, coassistenten en aanspreekpunt voor het UWV Werkbedrijf.


dr. T. (Tessa) van Charldorp

Assistant professor language and communication at the department of Languages, Literature and Communication at Utrecht University

Tessa van Charldorp is assistant professor language and communication at the department of Languages, Literature and Communication at Utrecht University in the Netherlands. She is also coordinator for the interdisciplinary minor Medical Humanities at the Faculty of Humanities and program coordinator for the master Medical Humanities at the Faculty of Medicine at Utrecht University. She is the chair of the Dutch Association of Applied Linguistics (Anéla). Her research is mostly concerned with talk in interaction. She focuses mainly on talk in the health domain: bedside talk at the children’s hospital, triage telephone conversations to the out-of-hours GP office, or consults at the internal medicine clinic. She publishes in language, communication and medical journals about her research. She is particularly interested in interdisciplinary research and teaching projects that concern health related issues.


drs. M. (Miriam) de Haas

Districtsmanager en Portefeuille houder IV bij UWV

Miriam de Haas is kort na haar afstuderen als verzekeringsarts gaan werken en is ze als zodanig geregistreerd. Na een aantal jaar had ze de behoefte om meer invloed te hebben op het vak en is als jongste arts op haar vestiging van de GMD in Enschede districtsverzekeringsarts geworden. Door een aantal organisatie wijzigingen (GAK/GMD, GAK, UWV) is met name de functie naam veranderd, de inhoud van de functie nauwelijks. Via de functie van staf verzekeringsarts en regio stafverzekeringsarts heeft ze de overstap naar het management gemaakt bij de vorming van de divisie Sociaal Medische Zaken bij UWV. Daar is ze 13 jaar districtsmanager geweest in verschillende districten. Sinds oktober vorig jaar is ze gestopt met het leiding geven aan een district om zich fulltime bezig te houden met haar portefeuilles informatie voorzieningen en informatie beveiliging, privacy en medisch geheim. In deze rol zoekt ze naar de verbinding tussen de gebruikers van de systemen en de mensen die ze bouwen.


Volgt

Begrijpelijk schrijven.

Volgt