Programma

08:30 Ontvangst
09:00 Aanvang, opening
09:15

De bedrijfsarts van de toekomst.


drs. J.G.F. (Gertjan) Beens
bedrijfsarts, voorzitter NVAB

Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van de bedrijfsarts? Blijft het vak eigenlijk wel bestaan? Hoe zit het met taakdelegatie? Welke ontwikkelingen zijn er met betrekking tot de relatie met behandelaars? Komen er specialisaties binnen het vak van bedrijfsarts?

10:00

Geschiedenis en toekomst van één arts voor A&G.


dr. A.N.H. (André ) Weel
bedrijfsarts en epidemioloog

Waarom kon men niet komen tot 1 arts voor arbeid en gezondheid? Wat kunnen we hiervan leren? Hoe ziet de toekomst van ons vak eruit?

10:45 Pauze
11:15

Ziekte en gezondheid in de toekomst.


dr. F. (Fons) van der Lucht
Centrum Kennisintegratie Volksgezondheid en Zorg (KVZ)
Senior projectmanager public health bij het RIVM
Lector healthy ageing and public health bij de Hanzehogeschool in Groningen

Welke ziekten die we nu veel zien zullen in de toekomst verdwijnen/verminderen? Welke nieuwe ziekten zullen de kop op steken? Is er een relatie met de aard van het werk? Welke ziekten worden meer relevant voor het werk van bedrijfs- en verzekeringsarts? Hoe ziet de zorg in de toekomst eruit?

12:00 Lunch
13:00

De rol van de dokter in de toekomst.


prof. dr. S.J. (Sylvia) van der Burg-Vermeulen
Verzekeringsarts, Lid federatiebestuur KNMG;
Instituutsopleider verzekeringsarts NSPOH

Hoe ziet de KNMG de rol van de dokter in de toekomst? Wat zou dit voor de toekomstige rol van de bedrijfsarts/verzekeringsarts kunnen betekenen?

13:45

Werknemer en werkgever van de toekomst.


M. (Mark) Schel
directeur PricewaterhouseCoopers Nederland

Welke veranderingen zijn er te verwachten op de arbeidsmarkt? Wat betekent dit voor werkgevers en werknemers? Wat moet een medewerker van de toekomst kunnen/weten/leren om geschikt te blijven voor de veranderende arbeidsmarkt?
Welke stappen zetten werkgevers in het geschikt houden van hun medewerkers?

14:30 Pauze
15:00

Eerste ronde parallelsessies

16:00

Tweede ronde parallelsessies

17:00 Afsluiting met borrel en hapjes