Parallelsessies

Hieronder vindt u de parallelsessies. Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeuren aangeven.
Bij de indeling van de parallelsessies zullen we, op basis van de datum van ontvangst van uw betaling, zoveel mogelijk met uw voorkeur rekening houden.

A. Tuchtcollege.

dhr. P. (Peter) Lemaire

Voorzitter regionaal tuchtcollege Zwolle en Groningen

Als de communicatie fout loopt, bestaat de kans op een tuchtzaak. Is er een lijn aan te geven in de aanleidingen voor tuchtzaken waarbij bedrijfsartsen en verzekeringsartsen zijn betrokken? Wat dan te doen als arts? Draagt het tuchtrecht bij aan de verhoging van de kwaliteit van ons werk? Op welke manier?

B. BAVA pilot

dr. J. (Jerry) Spanjer, drs. J.(Jeanette) Schrader

Verzekeringsartsen

In 2019 werd in een pilot op casus niveau overleg gevoerd tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen, de zogenaamde “BAVA pilot”. Wat houdt deze pilot in? Waarom is deze pilot geweest en wat waren de resultaten? Hoe ziet zo’n overleg er nu in de praktijk uit? Niet alleen worden deze vragen beantwoord, maar bestaat ook de mogelijkheid een van de deelnemende verzekeringsartsen te bevragen naar de ins en outs.

C. Cultuurverschillen.

Mw. dr. T.(Tessa) van Charldorp

Assistant professor language and communication at the department of Languages, Literature and Communication at Utrecht University

Met welke culturele aspecten moet rekening worden gehouden bij communicatie door artsen in het algemeen, en bedrijfs- en verzekeringsartsen in het bijzonder? Zijn er culturele aspecten rond (de beleving van) arbeidsongeschiktheid die van belang zijn in de communicatie door bedrijfs- en verzekeringsartsen.

D. Veilige Digitale Communicatie: Wat en Hoe?

drs. M. (Miriam) de Haas

Districtsmanager en Portefeuille houder IV bij UWV

Als bedrijfs- en verzekeringsartsen willen we niet achterblijven. Ook wij willen digitaal communiceren. In deze parallelsessie krijgt u inzicht in welke haken en ogen er aan digitaal communiceren zitten en krijgt u handvatten om te beslissen wat er wel en wat er niet kan.

E. Begrijpelijk Schrijven.

volgt

volgt

volgt