Sprekers


dr. E.E.J.G. (Erik) Aller

Directeur van Co-eur, centrum obesitas eetstoornissen (onderdeel van zorg van de zaak netwerk).

Erik Aller (1982), ontving in 2008 zijn bachelor diploma fysiotherapie van de Hogeschool Zuyd te Heerlen en startte daarna de Europese Master voeding en stofwisseling aan de Universiteit in Maastricht. Na het afstuderen begon hij met promotieonderzoek onder de supervisie van Prof. Dr. M.A. van Baak en Prof. Dr. H. Kuipers aan de Universiteit Maastricht. Tijdens dit promotieonderzoek lag de nadruk op de evaluatie van conservatieve obesitasbehandelingen. Zijn proefschrift heeft hij in 2015 succesvol verdedigd. Sinds 2013 is hij werkzaam bij Co-eur waar hij als adviseur onderzoek en innovatie is begonnen en sinds 2016 in de functie van directeur werkzaam is. Co-eur richt zich op de multidisciplinaire behandeling van mensen met eetstoornissen en overgewicht/obesitas.

dr. F. (Fons) van der Lucht

Centrum Kennisintegratie Volksgezondheid en Zorg (KVZ)
Senior projectmanager public health bij het RIVM
lector healthy ageing and public health bij de Hanzehogeschool in Groningen

...

drs. J.G.F. (Gertjan) Beens, bedrijfsarts

Voorzitter NVAB

Gertjan Beens (1960) koos aansluitend aan zijn geneeskundestudie voor het medisch specialisme arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde en is sinds 1992 BIG-geregistreerd bedrijfsarts. Hij werkt als bedrijfsarts bij HumanCapitalCare" Binnen de NVAB was Beens al actief binnen de Commissie Visitatie Bedrijfsartsen en hij is in 2017 is verkozen tot voorzitter.

dr. S.J. (Sylvia) van der Burg-Vermeulen, verzekeringsarts

Lid federatiebestuur KNMG
Instituutsopleider verzekeringsarts NSPOH

Sylvia van der Burg-Vermeulen studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Na een start als arts-assistent neurologie in het Radboud UMC maakte zij de overstap naar de sociale geneeskunde. Sylvia volgde de opleiding tot verzekeringsarts bij de NSPOH en zij werkte daarna vele jaren als verzekeringsarts bij UWV. Van 2006 tot 2014 werkte zij naast haar praktijkwerk als onderzoeker bij het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde. In 2012 promoveerde Sylvia op een participatieve werkmethode voor re-integratie van zieke uitzendkrachten en werklozen. In 2014 werd Sylvia aangesteld als directeur van de Nederlandse vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG). Deze functie vervulde zij tot medio 2017, waarna zij startte als bestuurder bij de KNMG. Van 2014 tot begin 2019 werkte Sylvia als medisch adviseur bij ASR – De Amersfoortse. Sinds 1 februari 2019 is zij instituutsopleider verzekeringsarts bij de NSPOH. Het werk als bestuurder en instituutsopleider combineert Sylvia met onderzoek. Zij is sinds 2017 projectleider van een onderzoeksproject waarbij chronisch zieke werkenden centraal staan.

drs. D.H. (Dorette) Franx, verzekeringsarts

Beleidsadviseur UWV

...

drs. T.B.M. (Theo) Hoofs, verzekeringsarts

Landelijk Adviseur Verzekeringsarts UWV

...

I. (Ilse) Louwerse, Msc econometrie

Junior onderzoeker KCVG
Customer Intelligence Analist, UWV

...

drs. E. (Ellen) Willemse

projectleider bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)
projectleider van de toekomstverkenning ‘De mens van 2050‘

Ellen studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte na afronding van die studie onder meer bij het KNAW-instituut DANS en bij het LEI, onderdeel van Wageningen UR.

dr. A.N.H. (André ) Weel, bedrijfsarts en epidemioloog

IKA Ned Hilversum en Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk

André Weel, bedrijfsarts par Excellence, oud hoofdredacteur van TBV, is in 1992 gepromoveerd in de arbeidsepidemiologie. Hij was lange tijd werkzaam als opleider en richtlijnontwikkelaar. Vanaf 1999 is hij zich gaan verdiepen in de ethiek van de bedrijfsgeneeskunde. Daarnaast is Andre Weel auteur van verschillende geschiedkundige artikelen. Samen met Fons Vernooy schreef hij het boek ‘Zestig jaar NVAB’. Samen met anderen heeft hij een collectie medisch-historische werken ondergebracht in een vereniging, de ELMA (www.elma.nu). Hij is curator arbeids- en bedrijfsgeneeskunde bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (www.tmgn.nl).