StudiedagMoeheid en de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

Donderdag 12 oktober 2017

Locatie: Hamshire plaza Groningen
Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen

Geaccrediteerd voor 6 uur door het ABSG onder ID-nummer 295429

We kennen moeheid als een normaal gevolg van inspanning of slaapgebrek. We kennen moeheid als een symptoom van vele zowel fysieke als psychiatrische ziekten, als een gevolg van psychische spanningen, als bijwerking van allerlei soorten medicatie en behandelingen. En dan is er natuurlijk nog moeheid als een syndroom op zich. Of moeten we moeheid classificeren als een verminderde handelingsbereidheid of een verminderde handelingsbekwaamheid?

Waar worden wij bedrijfs- en verzekeringsartsen eigenlijk zelf moe van? Hoe gaan we om met casuïstiek? Is er daarbij een verschil tussen de groepen van bedrijfs- en van verzekeringsartsen? Wat is er bekend vanuit onderzoek naar slaapproblemen? Welke invloed hebben slaapproblemen bijvoorbeeld op onze stofwisseling?

Wat kun je aan moeheid doen? Zijn ergotherapeutische adviezen zinvol, moeten we ons meer richten op een goede slaaphygiëne of is revalidatie de oplossing. Wat is eigenlijk de evidence om cognitieve gedragstherapie en graded exercise therapy bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) te adviseren? Moeten we overwegen om andere therapieën als eerste keuze bij CVS aan te bevelen?

Kortom, vele onderwerpen, met vele vragen. Wij zijn er dan ook van overtuigd u weer een interessante en leerzame studiedag aan te kunnen bieden.
Evenals afgelopen jaren zal de nascholing bestaan uit plenaire voordrachten en parallelsessies. Op de studiedag kunt u aan parallelsessies deelnemen. Bij de aanmelding voor de studiedag kunt u uw voorkeur voor de sessies aangeven. U wordt ingedeeld op basis van de datum van ontvangst van uw betaling en de door u aangegeven voorkeuren.
Voor de parallelsessies is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vandaar dat we de deelname aan deze dag moeten beperken. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Aanmelding aan de zaal is niet mogelijk.